Zahájení školního roku
Základní škola 01.09.2021 v 8:00
Střední škola denní studium 01.09.2021 v 8:00
Střední škola dálkové studium 01.09.2021 v 15:00
Prázdniny
Podzimní prázdniny 27.10. – 29.10 2021
Vánoční prázdniny 23.12.2021 – 02.01.2022
Pololetní prázdniny 04.02.2022
Jarní prázdniny 14.02. – 20.02.2022
Velikonoční prázdniny 14.04.2022
Hlavní prázdniny 01.07. – 31.08.2021
Státní svátky v průběhu školního roku
Den české státnosti 28.09.2021
Den vzniku samostatného českého státu 28.10.2021
Den boje za svobodu a demokracii 17.11.2021
Štědrý den 24.12.2021
1. svátek vánoční 25.12.2021
2. svátek vánoční 26.12.2021
Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 01.01.2022
Velký pátek 15.04.2022
Velikonoční pondělí 18.04.2022
Svátek práce 01.05.2022
Den vítězství 08.05.2022
Ředitelská volna
Budou vyhlašována v průběhu školního roku

Dny otevřených dveří
Den otevřených dveří čt 21.10.2021, 15:00 – 16:00
Den otevřených dveří čt 18.11.2021, 15:00 – 16:00
Den otevřených dveří čt 09.12.2021, 15:00 – 16:00
Den otevřených dveří čt 13.01.2022, 15:00 – 16:00
Den otevřených dveří čt 18.02.2022, 15:00 – 16:00
Pololetí šk. roku
Konec 1. pololetí po 31.01.2022
Konec 2. pololetí čt 30.06.2022
Předávání vysvědčení
Vysvědčení za 1. pololetí šk. r. – denní forma + ZŠ po 31.01.2022
Závěrečné ročníkové vysvědčení – maturanti všechny formy pá 29.04.2022
Maturitní vysvědčení (Obřadní síň Magistrátu Kladno) 13.06.2022
Závěrečné ročníkové vysvědčení – dálková forma st 22.06.2022, 15:00
Závěrečné ročníkové vysvědčení – denní a distanční forma + ZŠ čt 30.06.2022, 8:00
Pedagogické rady
Zahajovací pedagogická rada út 24.08.2021, 9:30
Pedagogická rada pá 27.08.2021, 10:00
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí čt 25.11.2021, 12:30
Pedagogická rada za 1. pololetí po 24.01.2022, 12:30
Pedagogická rada pro maturanty za 3. čtvrtletí (třídní učitelé) čt 17.03.2022, 10:35
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí čt 21.04.2022, 12:30
Pedagogická rada pro maturanty za 2. pololetí – závěrečná (třídní učitelé) po 25.04.2022, 10:45
Pedagogická rada pro distanční studim za 2. pololetí – závěrečná po 25.04.2022, 10:45
Pedagogická rada za 2. pololetí – závěrečná po 20.06.2022, 13:00
Třídní schůzky
1/4 třídní schůzky čt 25.11.2021, 15:00 – 16:00
3/4 třídní schůzky čt 21.04.2022, 15:00 – 16:00
Filmové představení po 24.01.2022
Branný den, první pomoc 27.06.2022
Třídnické práce 28.06 – 29.06.2022
Studentská odborná praxe
1. a 2. týden odborné studentské praxe po 24.05. – pá 03.06.2021, 8:00 – 14:00
Přijímací řízení SŠ pro šk. r. 2021/22
Odevzdání přihlášky do oboru Grafický design nejpozději do 30.11.2021
Talentové zkoušky do oboru Grafický design 1. kolo 06.01.2022, 12:30
Talentové zkoušky do oboru Grafický design 2. kolo 13.01.2022, 12:30
Odevzdání přihlášky ke studiu SŠ – všechny formy nejpozději do 01.03.2022
Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce pro nové uchazeče o studium na SŠ III.2022 – IV.2022
Předání údajů z přihlášky do CERMATu
Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů bez talent. zk. SŠ (1. termín) 12.04.2022
Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů bez talent. zk. SŠ (2. termín) 13.04.2022
Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů bez talent. zk. SŠ (náhrad. termín) 10.05.2022, 11.5.2022
Přijímací řízení pro uchazeče o studium na SŠ – všechny formy (1. kolo) 16.05.2022
Přijímací řízení pro uchazeče o studium na SŠ – všechny formy (2. kolo) 17.05.2022
Přijímací řízení pro uchazeče o studium na SŠ – všechny formy (další kola) do 30.6.2022
Zápis do první třídy ZŠ a ŠD pro šk. r. 2021/22
Zápis do prvního ročníku ZŠ (1. kolo) bude upřesněno
Zápis do ŠD bude upřesněno
Reprezentativní ples pro žáky prvních ročníků a maturitních ročníků
Maturitní zkoušky
MZ2021P – podzim – DT SČ 1.9. – 3.9. 2021
MZ2021P – podzim – PP po 13.09.2021, 7:15
MZ2021P – podzim – praktická zkouška z odborných předmětů pá 10.09.2021, 7:15
MZ2021P – podzim – ÚZ SČ a PČ 14.09. – 17.09.2021
MZ2022 – jaro – odevzdání přihlášek nejpozději do 1.12.2021
Převzetí Výpisů z přihlášky pro MZ2022 jaro nejpozději do 22.12.2021
MZ2022 – jaro – odevzdání maturitní práce, obor MSP, CR 15.03.2022
MZ2022 – jaro – obhajoba maturitní práce, obor MSP, CR čt 21.04.2022
MZ2022 – jaro – praktická zkouška z odborných předmětů, obor INT, Podnikání pá 22.04.2022, 7:00
MZ2022 – jaro – písemná zkouška z odborných předmětů, GD čt 21.04.2022, 7:00
MZ2022 – jaro – praktická zkouška z odborných předmětů,GD 14.03.2022-25.03.2022
MZ2022 – jaro – písemné práce český jazyk a literatura čt 28.04.2022, 8:00
MZ2022 – jaro – písemné práce cizí jazyky pá 29.04.2022, 8:00
MZ2022 – jaro – DT SČ 02.-06.2022
MZ2022 – jaro – ÚZ PČ 23.05.2022 – 03.06.2022
MZ2022P – podzim – odevzdání přihlášek nejpozději do 25.6. 2022
Převzetí Výpisů z přihlášky pro MZ2020P podzim nejpozději do 7.7.2021
Přípravné dny k MZ – ÚZ SČ a PČ po 16.05. – pá 20.05.2022
Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků denního studia SŠ vzhledem k situaci neproběhne
Lyžařský, adaptační kurz a organizovaný pobyt v přírodě
Prezentace školy – veletrh škol
Kladno – KD Sítná
Rakovník
Informační schůzky pro řáky a rodiče budoucích 1. tříd ZŠ a SŠ
Informativní schůzka pro rodiče prvňáčků čt 16.06.2022, 16:00
Informativní schůzka pro rodiče a žáky 1. ročníků SŠ čt 02.09.2022, 15:00

VOLNÁ MÍSTA DO 1. TŘÍDY