Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Kreativní myšlení

Od 9. let.

Děti na startu

Proč vybrat Děti na startu? Vyzkoušíte více sportů najednou, zjistíte k čemu má dítě největší vlohy a jaký sport ho bude bavit, poskytnete dětem všeobecnou sportovní průpravu. Děti si vyzkouší: základy atletiky, gymnastiky míčové hry hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace.

Keramika

Děti se naučí pracovat s hlínou, tvořit netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami. Kroužek rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost dětí.

Tvorba školního časopisu

Pro žáky 2. stupně

Logopedie

Logopedický kroužek pomáhá dětem hravou a zábavnou formou překonávat jejich řečové obtíže rozvíjejí schopnosti a osobnost dítěte. Kroužek je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulaci myšlenek dětí.

Zábava s matematikou

Nevšední logické hry pro 1. i 2. stupeň

Výtvarka

Pro žáky 2. stupně

Žáků

Žáků v jedné třídě

Učitelů

Let tradice

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz

VOLNÁ MÍSTA DO 1. TŘÍDY