Školní poradenství

Speciální pedagog

Školní speciální pedagog:

Mgr. Andrea Poppová / konzultační hodiny dle dohody

Co dělá Školní speciální pedagog?

Speciálně pedagogické poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům
• vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
• vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy (v součinnosti s třídními učiteli, asistenty pedagoga, výchovnou poradkyní, školním psychologem a dalšími účastníky výchovně vzdělávacího procesu žáka)
• provádění reedukačních činností (individuální nácvik oblastí, ve kterých má žák obtíže)
• spolupráce se školským poradenským zařízením a dalšími institucemi při zajištění podpůrných opatření

Žáků

Žáků v jedné třídě

Učitelů

Let tradice

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz

VOLNÁ MÍSTA DO 1. TŘÍDY