přijímací řízení

Kritéria přijetí

Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

Přijímáme 18 dětí do jedné třídy

Kritéria pro přijetí do 1. třídy naší ZŠ jsou:

1) Písemné odevzdání přihlášky nebo elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ

2) Řádné omluvení na online zápise

Na naší škole jsou rodiče po přijetí dítěte seznámeni se smlouvou o studiu, která by měla být podepsána do 48 hodin po zveřejnění výsledků na webových stránkách školy. Maximální počet žáků ve třídě je 18. O přijetí dítěte k základnímu vzdělání rozhodne ředitel školy. Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Žáků

Žáků v jedné třídě

Učitelů

Let tradice

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz