přijímací řízení

Školné

Roční školné pro ZŠ od 1. ročníku šk. roku 2024/2025: 22.000,- Kč/rok (11.000,- Kč za pololetí)

ČÍSLO ÚČTU: 51-5217730277/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: žáku bude přidělen pro platbu školného variabilní symbol, který je platný po celou dobu studia žáka

POZNÁMKA : příjmení žáka + školné

pozn. 1. třída – platba za 1. pololetí po Rozhodnutí o přijetí (dle smlouvy)

Žáků

Žáků v jedné třídě

Učitelů

Let tradice

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz