Aktuality

Dny otevřených dveří

Srdečně bychom Vás chtěli pozvat na dny otevřených dveří, které proběhnou na naší škole ve dnech: čt 19.10.2023, 15:00 – 16:00 čt 23.11.2023, 15:00 – 16:00 čt 14.12.2023, 15:00 – 16:00 čt 18.01.2024, 15:00 – 16:00 čt 15.02.2024, 15:00 – 16:00 My se na Vás už teď velmi...

číst více

Prodej obědů – únor 2024

Prodej obědů na únor 2024: středa                   29.1.       7:00 -14:00 čtvrtek                 30.1.       7:00 -15:30 úterý                      31.1.         7:00 -14:00   žáci kategorie „A“    (7–10 let, 1 oběd = 30 Kč)                480,- Kč            ...

číst více

Sídlo

Holandská 2531,
Kladno – Kročehlavy, 272 01

Sekretariát školy

Pondělí: 7:00 – 8:00, 9:35 – 9:50, 12:20 – 12:50
Úterý: 7:00 – 8:00, 12:20 – 12:50
Středa: 7:00 – 8:00, 9:35 – 9:50, 12:20 – 12:50, 14:00 – 15:15
Čtvrtek: 7:00 – 8:00, 12:20 – 12:50
Pátek: 7:00 – 8:00, 12:20 – 12:50

Telefon a e-mail

733 123 587, 312 687 800
kladno@1kspa.cz

Úvodní slovo

“ V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit“. Přiznám se, že je to téma, které se snažím v hovorech s kolegy často opakovat a prodiskutováváme jej. Vždyť škola má zaručit znalosti a dovednosti ze všech povinných předmětů. Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele učit počítač. Umělec by se musel víc věnovat a zlepšovat v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Práce v týmu i v reálném životě vyžaduje různorodé schopnosti. Proto je důležité tato zaměření podporovat. Neříkám, že se nám to daří vždy, ale rádi bychom, aby tomu tak bylo.

Ing. Hana Skallová

Majitelka a generální ředitelka sítě škol 1.KŠPA

NAŠE DESATERO

Motivace celoroční hrou

Žáci jsou motivováni k učení celoroční hrou, v níž směřují za společným cílem jako tým a učí se spolupracovat. Záleží na každém z nich, jestli bude výprava za dobrodružstvím úspěšná.

Malý počet žáků ve třídě

V každé třídě je maximálně 18 žáků. To znamená, že na každého žáka má učitel mnohem více času. Včas může odhadnout nepochopení učiva a individuálně žákovi látku vysvětlit. Žáci dostávají mnohem více prostoru než v běžných školách.

Rodinná atmosféra

Naše škola není anonymní továrna na vzdělání. Každý se s každým dobře zná. Páťáci často pomáhají mladším, jako starší sourozenci. Přátelská atmosféra ve třídách děti vede k aktivitě a odbourává ostych.

Individuální přístup

Vzhledem k počtu žáků může učitel lépe porozumět individuálním potřebám jednotlivých žáků a přizpůsobit výuku tak, jak každý žák potřebuje.

Učení v reálném životě

Chodíme s žáky často na exkurze, vzdělávací akce i do blízké přírody, kde žáci nejsou jen pasivní pozorovatelé, ale snaží se řešit nějaký dílčí úkol. Z praktického života a z poznání vlastní zkušenosti si totiž k tématu vybudují osobní vztah, který je při učení klíčový.

Zázemí a tradice

Naše škola je součástí sítě středních a základních škol 1.KŠPA s dlouholetou s dlouholetou tradicí. V roce 2022 oslavíme, již 30 let! Což je na soukromou školu opravdu úspěch. Nemusíte se tedy bát, že se v dalších letech situace na škole nějak dramaticky změní, tak jak to u soukromých škol často bývá. Naše třídy jsou dobře zajištěny. Interaktivní tabule, dnes tolik nezbytná pomůcka, je samozřejmostí v každé třídě.

Podpora v aktivitě

Snažíme se v žácích vzbudit zájem a podnítit je za každých okolností k aktivitě. Nechceme, aby naši žáci celou hodinu seděli s rukama za zády a poslouchali, ale aby byli živí a chrlili nápady a otázky. Žádná otázka není hloupá! Všichni naši učitelé si dávají velký pozor, aby nešťastnými poznámkami či reakcemi na dotazy neuhasili přirozenou zvídavost dětí.

Otevřená spolupráce školy s rodiči

Je zvykem, že třídní učitel se kromě prvních hromadných třídních schůzek každé čtvrtletí setká s rodiči na individuální konzultaci, kde nejen zhodnotí aktuální práci a chování dítěte, ale také se společně snaží dohodnout další výchovné a učební postupy, které budou nejvhodnější. Rodiče jsou našimi učiteli bráni jako nejdůležitější partneři ve společném úsilí za vzděláním a jejich poznatky z domova jsou zásadní.

Respektujeme RVP

Nesnažíme se zařadit mezi dnes tolik módní alternativní školy. Ano, zařazujeme se do výuky i alternativní vyučovací metody, ale nesnažíme se zásadně vymezit klasickému školství. Nejsme žádný soukromý školský experiment! U nás máte jistotu, že se Vaše děti budou učit to, co podle MŠMT mají a že budou případný přechod na jinou školu nebude problém. Je nesmysl myslet si, že dítě si samo řekne, co se chce naučit. Nejprve je potřeba se o tématu něco dozvědět, aby mohlo člověka začít zajímat.

Řád a pravidla

Ačkoli atmosféra v našich třídách je spíše přátelská a uvolněná, na řád a dodržování pravidel je u nás kladen velký důraz. Je totiž zásadní, aby ve třídě bylo klima příznivé k práci. Zároveň je u nás velmi dbáno na vztahy mezi žáky a jakékoli náznaky šikany či zlého chování jsou důsledně řešeny. Žádné dítě se ve škole nesmí bát!

Žáků

Žáků v jedné třídě

Učitelů

Let tradice

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz